Országgyűlési választás 2018

Tájékoztató az országgyűlési választásról A szavazás napja 2018. április 8. (vasárnap), szavazni 6 és 19 óra között lehet, a faluházban, Lovas, Fő utca 8.

Ki vehet részt a választáson, kinek van választójoga?

Magyarország Alaptörvénye szerint minden nagykorú (vagyis 18. évet betöltött, vagy annak betöltése előtt házasságot kötött) magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen. Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.  

Hogyan zajlik a szavazás?

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját (pl. lakcímkártyával). A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt a névjegyzék aláírásával igazolja. 

Szavazhatok-e lejárt érvényességű okmánnyal?

A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles visszautasítani. A szavazásra abban az esetben sincs mód, ha a választópolgárt a bizottság tagja vagy tagjai személyesen ismerik, és a névjegyzéken is szerepel. Ezért fontos, hogy a választópolgárok a szavazás napja előtt vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

Mikor érvényes a szavazatom?

Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet. A felsorolt jelöltek, listák közül csak egyet lehet választani, több választása esetén a szavazat érvénytelen lesz. Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (X vagy +). A szavazólapot a kitöltést követően borítékba kell helyezni, és a borítékot a szavazóurnába kell dobni.

Mozgóurnát szeretnék igényelni.

Mozgóurna igényléséhez kérelmet kell benyújtania a Helyi Választási Irodába a szavazást megelőző második napon (péntek) 16.00 óráig vagy a Szavazatszámláló bizottsághoz a szavazás napján 15.00 óráig. A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri. Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja. A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt lakóhelyén vagy az Ön által megadott más címen (pl. kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be. Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem szavazhat.

Szabóné Dr. Jámbor Eszter

aljegyző