FELHÍVÁS természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásról

2017. 11. 14.

A természetben nyújtott tűzifa támogatást az igényelheti, aki aktív korúak ellátásában, vagy időskorúak ellátásában részesül, vagy természetbeni vagy pénzbeli formában nyújtott települési támogatásra, különösen lakhatási célú települési támogatásra jogosult, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy az, akinek jövedelme a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti átmeneti települési támogatás megállapításánál figyelembe vehető jövedelmet nem haladja meg.

A támogatás mértéke háztartásonként maximum 5 m3 tűzifa. A támogatásra nyitva álló keret 25 m3.

Támogatási kérelmet 2017. december 10. napjáig lehet benyújtani az Önkormányzat részére. A kérelem beadásához szükséges formanyomtatvány kérhető a Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségén vagy letölthető a település honlapjáról (www.lovas.hu).

A támogatási kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el a kérelmezők rászorultsága alapján.

A támogatás megállapítása esetén a tűzifát az Önkormányzat a Falugondnoki Szolgálat közreműködésével, gépjárművel a jogosult lakóhelyére szállítja.

Lovas Község Önkormányzata