Iskolakezdési támogatás

2017. 11. 10.

A támogatás egyszeri mértéke gyermekenként:


- általános iskolai tanulók esetében: 20.000 Ft/gyermek
- középiskolai tanulók esetében: 25.000 Ft/gyermek
- nappali tagozatos főiskolai, egyetemi hallgatók esetében: 30.000 Ft/gyermek


A támogatási kérelmeket legkésőbb 2017. november 30-ig nyújthatják be a Szülők gyermekük iskolalátogatási igazolásával, illetve hallgatói jogviszony igazolásával. A támogatás utalásához minden esetben számlaszámot kell megadniuk.
A 20l7. november 30-i határidő jogvesztő határidő! Ezen határidő elmulasztása esetén iskolakezdési támogatás nem kerül megállapításra.

Ferenczy Gáborné

polgármester