Testületi ülés 2017. február 16.

2017. 02. 15.

Napirend:

 

  1. Az Önkormányzat vagyonáról, vagyonkezelés és gazdálkodás szabályairól szóló 8/2004.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása,
  2. 621/12 hrsz.-ú ingatlan helyi közúttá történő átminősítése
  3. Védőnői beszámoló
  4. Vegyes ügyek