Testületi ülés március 16. 15.00 óra

2017. 03. 15.

Napirend:

 

  • Az Önkormányzat vagyonáról, vagyonkezelés és gazdálkodás szabályairól szóló 8/2004.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása,
  • 621/12 hrsz.-ú ingatlan helyi közúttá történő átminősítése
  • Védőnői beszámoló
  • Vegyes ügyek