Alsóörs Lovasi Református Társegyházközség

Lovas templom

Az egyházközség történetét, a 2001-ben megjelent Lovas község története című munkában kitűnő részletességgel megírta dr. Hudi József a Dunántúl Református Egyházkerület Levéltárának kutatója. Így a különös gonddal, aprólékossággal megírt munkából csupán néhány gondolatot idézek gyülekezeti történelmünkből, elsősorban a honlap felé fordulva. Az egyházközösség története egyben népünk, nemzetünk és a helyi hívek, polgárok több évszázados harcát tükrözi, fejlődéssel, sokszor könnyekkel és pusztulással is egybekötve, mégis a mi megsegítő Istenünk Kegyelméből a mai napig létezve. Az egyházközösség jelenében sajnos sok párhuzamot vonhatunk történelmi egyházaink, gyülekezeteink lelki és anyagi erőtlenedésével. A korábbi évtizedekben Lovas községnek iskolája, preoráns tanítója -egy ideig, áldott emlékű apai nagyapám, Rásky László személyében volt. Már a földbirtokok, iskola, tanítói hivatal csupán az idősebbek emlékében él. A jelent a templom és egy maroknyi hívő nép jelenti, akik élni és szolgálni szeretnének. A gyülekezeti társulás Alsóörssel együtt lehetővé teszi az önálló lelkészfenntartást, amely lehetővé teszi, hogy minden vasárnap megkonduljanak a harangok és Lovason is szóljon Isten Igéje.

Az egyházközösség presbitériuma 2008-ban: Rásky Miklós lelkipásztor Presbitérium: Simon Lászlóné – egyházközségi gondnok Bácsi Tünde - pénztáros Sárdi Benőné Dienes Károly Lángi Lajosné Mecséri Sándor Nagy Sándor Nemes Miklós ifj. Õry Sándor.

Istentiszteleti alkalmat minden vasárnap délelőtt 9:30 órakor tartunk.

Gyülekezetünk gazdája és megjelentetője a Mandulavirág c. kistérségi református lapnak, amely egyelőre 300 példányban jelenik meg 8 oldalon évi hat alkalommal.

Isten áldja meg gazdagon a honlap látogatóit!

Lelkipásztor: nagytiszteletű Kálmán Csaba

Cím: 8226, Alsóörs, Templom utca 14.

Telefonszám: +36-30-431-1720

E-mail: kalman [dot] csaba [dot] gaboratgmail [dot] com

Honlap: www.refalsoors.hu

Adószám: 19897545-1-19