MEGHÍVÓ testületi ülésre

M E G H Í V Ó

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. március 14-én 9 órakor tartandó nyilvános ülésére

 

Az ülés helye: Lovas, Faluház tárgyalóterem

Napirend:

  1.      Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 2. módosítása

2.      Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

3.      A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása

4.      Az önkormányzati tulajdonban lévő DRV_S_236 kódszámú víziközműrendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv előkészítése

5.      Vp 6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú gépbeszerzés

Vegyes ügyek

V.1 Megbízási szerződések (könyvtáros és főépítész)

V.2 Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások (A Bartók B. u. szennyvízcsatornázás kiviteli tervei, Bácsi Gabriella, Szilágyi Zoltán)

V.3 Kovács Károly és dr. Gömöri Gábor kérelme

V.4 Törvényességi felhívás
 

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Lovas, 2019. március 11.

 

                                                                                    Ferenczy Gáborné

                                                                                          polgármester  

Hungarian