Lovas, Fő utca 12/1 hrsz-ú és 12/2 hrsz-ú ingatlanok házszám-megállapítási ügye