KÖZLEMÉNY

2021. 08. 17.

KÖZLEMÉNY

 

Tisztelt Lovasi Lakosok!

 

A 15/2021. (I. 22.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom a település lakosságát, hogy Lovas Község Polgármestere, Ferenczy Gáborné Polgármester Asszony a képviselő-testület 2021. augusztus 16-i rendkívüli ülésén Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv) 69. § (2) bekezdése alapján benyújtotta lemondását.

Ferenczy Gáborné polgármester polgármesteri tisztsége megszűnésének időpontja az Mötv. 69. § (2) bekezdése értelmében 2021. augusztus 31.

2021. szeptember 1-től a polgármester feladat- és hatásköreit Fazekas Gábor alpolgármester gyakorolja.

A közlemény a helyben szokásos módon, az önkormányzat weboldalán a www.lovas.hu oldalon és a községháza hirdetőtábláján kerül közzétételre a mai napon.

Lovas, 2021. augusztus 16.

 

                                                                                                                                              Báró Béla

                                                                                                                                                jegyző

Melléklet