Hirdetmény Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokról

2019. 10. 04.

Hirdetmény 

Lovas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet, valamint a nemzeti 
felsőoktatásáról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján 2020. évre kiírja a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázati feltételnek megfelelően Lovads Község Önkormányzata pályázatot hirdet az "A" és "B" típusú támogatásra.
A részletes pályázati felhívás megtekinthető a www.lovas.hu oldalon, a Kiírt pályázatok
menüpont alatt, a község hirdetőtábláin.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2019. november 5.

A támogatáskezelő elérhetősége:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica

1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursaatemet [dot] gov [dot] hu
Internet: www.emet.gov.hu( Bursa hungarica)

Pályázatokat Lovas Község Önkormányzatának címére(8228 Lovas, Fő u.8.)
kell benyújtani személyesen, vagy postai úton.
A postai úton benyújtott pályázatoknál a postabélyegző dátumát vesszük figyelembe.

Kérjük, hogy pályázata benyújtását ne hagyja a benyújtási határidő napjára, mert hiányzó dokumentum esetén, nem lesz lehetőség annak pótlására.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségén személyesen, vagy telefonon a 06-87/447-694-es telefonszámon.

Lovas, 2019 október.

                                                                                      Ferenczy Gáborné
                                                                                polgármester