Pályázatok

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Tevékenység megnevezése: Urnafal, kolumbárium kialakítása

Támogatás összege: 2 793 812 Ft

Elkészült az új urnafal a temetőben

Lovas Község Önkormányzata 2019. augusztusi ülésén határozta el, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Temető fejlesztése” című alprogramra az önkormányzat tulajdonában lévő lovasi 753/23 hrsz-ú temető fejlesztése érdekében, ahol egy 35 férőhelyes urnafal kialakítását tervezte.

A pályázat 2.793.812,- Ft támogatást kapott, így megvalósulhatott a Lovas, Petőfi u. 13. szám alatti temetőben az új urnafal. A kivitelezés a sároki Walter Kőfaragó Termelő és Kereskedelmi Bt. munkáját dicséri. A kivitelezés a szerződéses határidő előtt, 2020. augusztus végén elkészült.

A köztemető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek kialakítása önkormányzati feladat. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges helyiségek Lovason rendelkezésre álltak, azonban az urnás temetésekhez hiányzott a megfelelő temetési hely.  Az egyre gyakrabban igényelt hamvasztásos temetéshez az urnaelhelyezés méltó feltételeit az önkormányzat a Magyar Falu Program támogatásával tudta megteremteni.

Ezúton is köszönjük a Miniszterelnökség támogatását, a projekt előkészítésében közreműködő Csajka György képviselő munkáját, a kivitelező Walter Bt. és a műszaki ellenőr, Ádám László közreműködését, valamint a hivatal munkatársainak a pályázat benyújtását, a megvalósítás koordinálását és az elszámolás intézését.

Lovas, 2020. szeptember 10.

                                                                                   Ferenczy Gáborné

                                                                                   polgármester

Lovas Csárda (mezőgazdasági) út építése

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program-Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap-vidéki területekbe beruházó Európa 9.582.502 Ft támogatás Lovas Csárda (mezőgazdasági) út építése, 2011.év.

Lovas Közösségi Színtér Építése

Balaton felvidéki Akciócsoport LEADER HACS területén működő civil szervezetek és önkormányzatok által működtetett Közösségi célú fejlesztés - közösségi terek fejlesztése az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap 2.909.456 Ft támogatás Lovas Közösségi Színtér Építése, 2013.év.

Lovas Faluház felújítása

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program-Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap-vidéki területekbe beruházó Európa, 4.984.262 Ft támogatás, Lovas Faluház külső és belső felújítása, 2013.év.

Falugondnoki busz vásárlás

Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése falugondnoki busz vásárlás 10.000.000 Ft támogatás, 2014.év.