Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Tevékenység megnevezése: Urnafal, kolumbárium kialakítása

Támogatás összege: 2 793 812 Ft

Elkészült az új urnafal a temetőben

Lovas Község Önkormányzata 2019. augusztusi ülésén határozta el, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Temető fejlesztése” című alprogramra az önkormányzat tulajdonában lévő lovasi 753/23 hrsz-ú temető fejlesztése érdekében, ahol egy 35 férőhelyes urnafal kialakítását tervezte.

A pályázat 2.793.812,- Ft támogatást kapott, így megvalósulhatott a Lovas, Petőfi u. 13. szám alatti temetőben az új urnafal. A kivitelezés a sároki Walter Kőfaragó Termelő és Kereskedelmi Bt. munkáját dicséri. A kivitelezés a szerződéses határidő előtt, 2020. augusztus végén elkészült.

A köztemető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek kialakítása önkormányzati feladat. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges helyiségek Lovason rendelkezésre álltak, azonban az urnás temetésekhez hiányzott a megfelelő temetési hely.  Az egyre gyakrabban igényelt hamvasztásos temetéshez az urnaelhelyezés méltó feltételeit az önkormányzat a Magyar Falu Program támogatásával tudta megteremteni.

Ezúton is köszönjük a Miniszterelnökség támogatását, a projekt előkészítésében közreműködő Csajka György képviselő munkáját, a kivitelező Walter Bt. és a műszaki ellenőr, Ádám László közreműködését, valamint a hivatal munkatársainak a pályázat benyújtását, a megvalósítás koordinálását és az elszámolás intézését.

Lovas, 2020. szeptember 10.

                                                                                   Ferenczy Gáborné

                                                                                   polgármester