Testvértelepülés

Zomboralja

 

Lovas Község és Nyitrageszte (szlovákul: Host'ová) között 2005. július 2-án, a Lovasi Napok programsorozat alkalmával került sor a testvértelepülési szerződés aláírására.

Nyitrageszte a nyitrai járásban fekszik, a Pilis (hagyományosan: Mál) hegy alatt, amely a Tribecs-hegység előhegye. A magyar kulturális örökség egy még ma is élő része, a Zoboralja történelmi és néprajzi tájegység 13 falvának egyike.

A geszteiek palócos nyelvjárásban beszélnek, nagyon szép, korcsoportok szerint tagolódó népviseletükben a folklórcsoport fellépése alkalmával a Lovasi Napok látogatói is gyönyörködhettek.

A 385 lakos többsége mezőgazdasági termeléssel, állattenyésztéssel foglalkozik. A szőlőtermesztésnek Lovashoz hasonlóan a régmúltba visszanyúló hagyományai vannak, és máig is jelentős foglalkozása a falu lakóinak.

Nyitragesztén 1990-ben alakult meg az első szabadon választott önkormányzat, így a falu ismét fejlődésnek indulhatott.

Az önkormányzat hozzáfogott a falu infrastruktúrájának kiépítéséhez, a polgári öntudat, az egészséges lokálpatriotizmus felébresztéséhez, hogy Geszte polgáraival közösen, hitükben, magyarságukban megmaradva, hagyományaikat tisztelve és megtartva tegyenek meg minden tőlük telhetőt e kis falu felvirágoztatásáért.

A testvértelepülési szerződés megkötésével Lovas is tovább segíti Nyitragesztét ezen az úton, hogy a két település kapcsolatát elmélyítve, egymást erősítve fejlődjön, gyarapodjon tovább mind magyarságtudatának és hagyományainak erősödésében, mind gazdaságának felvirágzásában.